Oczyszczalnie SzwedzkieZnaleziono 12 produkty.

Oczyszczalnie Szwedzkie
Oczyszczalnia na matach indran to trzyetapowy rodzaj oczyszczania ścieków. W osadniku następuje podczyszczenie czyli beztlenowe oczyszczenie ścieków tzn. sedymentacja czyli opad cząstek cięższych i gęstszych oraz flotacja czyli tworzenie się kożucha z cząstek lekkich.
Następnie ścieki trafiają na maty indan i złoże piaskowe, dzięki specjalnej konstrukcji błona biologiczna która rozrasta się na matach indran ma bardzo dużą powierzchnię do rozwoju flory bakteryjnej, takie cechy pozwalają zmniejszyć powierzchnię zabudowy oczyszczalni o 70%. Specyficzna konstrukcja indtan zapewnia stały dostęp tlenu nawet wtedy gdy następuje spiętrzenie ścieków, pory gruntu w warstwie chłonnej nie są blokowane a rozsączanie następuje równomierne. Dodatkowym atutem oczyszczalni jest możliwość korzystania sezonowego bez skomplikowanych procedur rozruchowych a dzięki przyroście dużej błony biologicznej i dobremu natlenianiu oczyszczalnia nie potrzebuje stosowania bioaktywatorów.