Pakiet I4, 4 maty indran

Pakiet I4, 4  maty indran

Pakiet KI4 4 moduły  indran

Więcej szczegółów

Skład Zestawu:

Pakiet KI4: 
IN-DRÄN - 4 moduły

 maty indran ceny 

Technologia
Moduł IN-DRÄN zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Jego specyficzna konstrukcja powoduje, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy, kiedy następuje spiętrzanie ścieków. Pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są blokowane, a rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma bardzo pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania. W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są również bakterie chorobotwórcze.
Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być nawet 8-krotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej.
Moduł IN-DRÄN posiada wymiary: 0,2x0,6x1,25 m (wys. x szer. x dł.).
Moduły układane są w rzędzie, jeden za drugim z rurą rozsączającą umieszczoną na ich powierzchni. Moduły oraz rura przykrywane są geowłókniną, a następnie zasypywane gruntem rodzimym.

System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów.
Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie.

 

oczyszczalnie na matach indran wielkopolska

 

 Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z modułami IN-DRÄN:

• BARDZO MAŁA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
• POJEDYNCZY DRENAŻ DO MAX. 15 M
• NA KAŻDE WARUNKI GRUNTOWE – WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH, GRUNTY BARDZO SŁABO PRZEPUSZCZALNE
• BARDZO NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
• BEZOBSŁUGOWE
• BEZ KONIECZNOŚCI STOSOWANIA BIOAKTYWATORÓW
• OSADNIK GNILNY BEZ WYMIENNYCH FILTRÓW
• OSADNIK GNILNY O BARDZO WYTRZYMAŁEJ KONSTRUKCJI – NIE WYMAGA POSADOWIENIA NA FUNDAMENCIE
• BARDZO DOBRE WYNIKI OCZYSZCZANIA
• W PROCESIE OCZYSZCZANIA CHOROBOTWÓRCZE BAKTERIE ZOSTAJĄ ZNISZCZONE