Regulamin Sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem sklepu jest Primeko z siedzibą: ul. Malwowa 3, 62-200 Gniezno, NIP 784-188-90-85.

3. Wszystkie produkty oferowane na witrynie internetowej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§2

Zamówienia

 

4. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) witrynę internetową,

b) pocztę elektroniczną: biuro@primeko.pl

c) telefonicznie pod numerami: 602 378 800

 

5. Warunkiemrealizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Zamawiający musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych

 

§3

Wysyłka towaru

 

8. Do realizacji zamówienia, przystępujemy niezwłocznie po jego przyjęciu. Należy zwrócić uwagę że zamówienie złożone po godzinie 12 będzie realizowane następnego dnia roboczego (pracujemy od poniedziałku do piątku). Termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od czasu zaksięgowania wpłaty, w szczególnych wypadkach mogą wystąpić wyjątki od tej reguły – klient jest o tym niezwłocznie informowany.

9. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas transportu przesyłki. Średni czas dostawy to 8 dni roboczych. Nasza firma dołoży wszelkich starań aby ten okres został skrócony do minimum.

10. Po złożeniu zamówienia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem celem podania przybliżonej daty dostawy.

 

§4

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

 

11. Produkty posiadają gwarancję sprzedającego oraz producenta, obowiązującą na terenie całego kraju. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu, bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres korespondencyjny sprzedającego na własny koszt. W przypadku odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez nas pisemnego odstąpieniem od umowy i przesyłki zwrotnej.

 

§5

Ochrona danych osobowych

 

12. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb sprzedaży towaru, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Struktura witryny internetowej została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania stron nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

§6

Własność intelektualna

 

13. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.