Opinie Porady

Opinie porady czyli jak zabrać się do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?  pytania i odpowiedzi odnośnie ceny doboru i budowy.

 

Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba określić.

Ilość stałych mieszkańców ( bez gości weekendowych).

Rodzaj gruntu, - czyli określenie chłonności gruntu ceny będą inne na gruncie piaszczystym i na gliniastym,

Wody gruntowe – czyli określenie poziomu wód gruntowych, możliwości zrzutu oczyszczonego ścieku np. ciek wodny, studnia chłonna, drenaż.

Miejsce posadowienia – konieczność zapewnienia dojazdu wozu asenizacyjnego (konserwacja min. raz w roku) a zarazem zachowania wymaganych odległości według prawa budowlanego.

wymogi prawne odległości i rozmieszczenie oczyszczalni na działce

 

Jaką wybrać oczyszczalnie? 

Jest to zawsze stosunek ceny do jakości. Wybierając tanią oczyszczalnie np. drenażową czy pakietową musimy się liczyć że powierzchnia zabudowy czyli miejsce wyłączone z ruchu i sadzenia drzew to około od 80m2 do 120m2, to spory obszar, poza tym technologia fermentacji beztlenowej może dokuczać nam nieprzyjemnym zapachem szczególnie w ciepłe dni, konserwacja takiej oczyszczalni to dodawanie biopreparatu raz w miesiącu, płukanie nitek drenażu i kosza filtracyjnego dwa razy w roku, oczywiście są domostwa które tego nie robią wtedy oczyszczalnia funkcjonuje około 8 lat i wystarczy raz tego nie zrobić aby system się zamulił. Wysiłek włożony w konserwację powinna rekompensować nam cena zakupu oczyszczalni. W przypadku oczyszczalni z krótkim drenażem typu indran oraz oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym i złożem biologicznym cena produktów jest wyższa natomiast powierzchnia zabudowy to koło 15 m2, brak przykrych zapachów, oczyszczony ściek jest bezbarwny a trwałość urządzenia to ponad 20,  lat to wszystko powinno rekompensować wydane pieniądze na początku inwestycji. Oferta Primeko zawiera produkty i tanie i drogie jako firma z wieloletnim doświadczeniem  stawiamy na rzetelność i terminowość w wykonywanych przez nas usługach. Wybór oczyszczalni po przemyśleniu pozostawiam Państwu.

 

Gdy wybraliśmy już oczyszczalnie – zgłoszenie budowy

Oczyszczalnie przydomowe o przepustowości do 7,5 m³/dobę czyli do 50 osób (RLM), nie wymagają  uzyskiwania pozwolenia na budowę. Należy tylko miesiąc przed przystąpieniem do realizacji dokonać zgłoszenia w przynależnym Starostwie Powiatowym. Wymagane dokumenty to: mapka sytuacyjna z wrysowanym i opisanym urządzeniem, druk zgłoszeniowy, akt własności nieruchomości oraz dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków. Brak sprzeciwu urzędu w terminie 30 dni upoważnia nas do rozpoczęcia budowy w przeciągu dwóch lat.

 

Wytyczne przy montażu i projektowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, które ułatwią nam pracę i zaoszczędzą pieniądze.

Przy budowie wylot instalacji kanalizacyjnej należy umieścić po tej stronie budynku gdzie planowane jest posadowienie oczyszczalni wystarczy rura  Ø 110

Wylot rury kanalizacyjnej umieścić  na poziomie 30cm a 40 cm pod planowanym poziomem  terenu, nie należy obawiać się zamarzania gdyż ścieki nie ulegną zatrzymaniu w prawidłowo położonej kanalizacji (2% spadku) a procesy gnilne które zachodzą w zbiorniku dodatkowo podgrzeją rurę.

Wyprowadzić pion wentylacyjny (odpowietrzenie) na dach średnicą minimum Ø110