Oczyszczalnia Biologiczna ES16

Oczyszczalnia Biologiczna ES16

3800 l Biologiczna oczyszczalnia dla 6 - 16 osób. Maksymalne dzienne zużycie wody - 4000 L

Transport na terenie Polski gratis

Więcej szczegółów

Skład Zestawu:

Oczyszczalnia ES16: (6 - 16 osób) 
Reaktor 6- komorowy  4000 l 1 szt.
Pokrywa 1 szt.
Pompa 1 szt.
Programator 1 szt.
Skrzynka 1 szt.
Instrukcja Montażu
 
 
oczyszczalnie szamotuły
wymiary oczyszczalni VH 6 - 50

 
 Technologia
 
 
 
Ścieki dopływają rurociągiem wlotowym do wstępnej przestrzeni denitryfikacji. Tutaj znajduje się kosz prętowy, który służy do zatrzymania większych zanieczyszczeń mechanicznych. Ścieki przepływają następnie do pierwotnej przestrzeni utleniającej (która posiada układ napowietrzania z elementem napowietrzającym). Potem woda przedostaje się do głównej przestrzeni denitryfikującej, gdzie następuje przechwycenie lekkich wypłukanych w procesie flotacji (pływających ) cząsteczek i cząsteczek szybko sedymentujących. W przestrzeni denitryfikacyjnej dochodzi jednocześnie do usunięcia zanieczyszczeń azotowych ze ścieków. Ścieki przepływają następnie do głównej przestrzeni utleniania, gdzie znajduje się główny system napowietrzający zakończony koło dna elementem (ami) napowietrzającym. Za jego pośrednictwem sprężarka dostarcza do przestrzeni utleniania niezbędną ilość powietrza. Działalność mikroorganizmów powoduje tutaj usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i azotanów. Z przestrzeni utleniania woda przepływa do przestrzeni separującej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonej wody. Osad czynny sedymentuje na dnie przedziału separatora a oczyszczona woda wypływa przez odpływ z oczyszczalni. Oczyszczalnia jest wyposażona w system przepompowywania (recyrkulacji), który składa się z dwóch pomp powietrza (tzw. mamut). Są one „napędzane” powietrzem ze sprężarki i przepompowują osad czynny pomiędzy przestrzeniami w oczyszczalni. Jedna z nich przepompowuje osad czynny z dna przestrzeni separatora z powrotem do przestrzeni aktywacji (recyrkulacja zewnętrzna) a druga przepompowuje osad czynny pod kosz prętowy (recyrkulacja wewnętrzna). Żeby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania przestrzeń separatora jest dodatkowo wyposażona w dwustronne hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni wody.  Ten system doczyszczania powierzchni zapewnia czyszczenie powierzchni wody w separatorze (a przez to rozdrobnienie ewentualnie wypłukanego osadu czynnego) oraz w razie potrzeby doczyszczenie powierzchni ( z lekkich zanieczyszczeń pływających po powierzchni). Wszystkie systemy oczyszczalni są sterowane zaworami znajdującymi się w rozdzielaczu.