Oczyszczalnia Hybrydowa od 15 - 19 osób

Oczyszczalnia Hybrydowa od 15 - 19 osób

Oczyszczalnia Hybrydowa NV4 od 15 - 19 osób

Transport na terenie Polski gratis

Więcej szczegółów

Skład Zestawu:

Oczyszczalnia NV 4: od 15 - 19 osób
Reaktor stożkowy   1 szt.
Pokrywa rewizyjna 1 szt.
Pompa 1 szt.
Skrzynka 1 szt.
Instrukcja Montażu
 
 

Przeznaczenie i zakres stosowania 

Oczyszczalnie ścieków typu NV przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych, pochodzących z obiektów nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej. Urządzenie działa w technologii, która gwarantuje usuwanie ze ścieków bytowych zanieczyszczeń mineralnych oraz organicznych. System NV produkowany w typoszeregu czterech modeli stanowi idealne rozwiązanie dla: budynków mieszkalnych, wiejskich szkół, ośrodków zdrowia, lecznic, punktów gastronomicznych, ośrodków kempingowych, hoteli oraz wielu innych obiektów, dla których zastosowanie indywidualnej oczyszczalni jest jedynym rozwiązaniem gospodarki ściekowej.

 
 
Budowa oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków typu NV składa się ze zbiornika w kształcie stożka wykonanego z włókna szklanego i żywicy poliestrowej. Wewnątrz znajduje się drugi zbiornik bez dna o mniejszej średnicy, zwężający się ku dołowi. Konstrukcja podzielona na części o różnej funkcji. Pierwsza z nich, znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego to komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami to strefa gdzie ścieki oczyszczone biologicznie odpływają poprzez przelew pilasty a osad sedymentuje.

biologiczna hybrydowa oczyszczalnia NV1 wielkopolska
 
 
Zasada działania

Praca oczyszczalni NV oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez osad czynny przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NV. Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni za pomocą dmuchawy umieszczonej w pomieszczeniu niemieszkalnym lub bezpośrednio przy oczyszczalni w ochronnej skrzynce.

 

 

biologiczna oczyszczalnia ścieków wielkopolska poznań