Oczyszczalnie BiologiczneZnaleziono 5 produkty.

Oczyszczalnie Biologiczne
Oczyszczalnia ES to sześciokomorowy zbiornik walcowy w którym w pierwszej fazie na koszu prętowym następuje wyłapanie i rozbicie ścieku na drobne elementy po tym etapie następuje sedymentacja i flotacja czyli osiadanie części stałych i wypływanie części lekki w poszczególnych komorach oczyszczalni gdzie dodatkowo dochodzi do częściowego usunięcia zanieczyszczeń azotowych. Następnie woda przedostaje się do komory głównej oczyszczalni gdzie następuje dotlenienie ścieku a działalność mikroorganizmów powoduje usuwanie zanieczyszczeń organicznych i azotanów. Z przegrody tlenowej woda przepływa do separacji gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego i ponowne przepompowanie go do fazy pierwszej oczyszczania w ten sposób uzyskuje się bardzo dobre wyniki oczyszczenia uwzględniających normy i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej EN 12566-3. Oczyszczoną wodę należy rozsączyć poprzez np. drenaż, studnie chłonną, tunele rozsączające, rów melioracyjny itp.