Oczyszczalnia Szwedzka E64 5 osób

Oczyszczalnia Szwedzka E64 5 osób

Pakiet E64 3000 litrów 6 modułów 5 osób, Ekodren, indran

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE

Więcej szczegółów

Skład Zestawu:

Pakiet E64: 5 osób
Maksymalne dzienne zużycie wody - 750 L
Osadnik gnilny SA 3000 1 szt.
IN-DRÄN - 6 moduły
PE 110 - rura rozsączająca 7,5 mb
Nadbudowa - 6 kręgów 95 cm 1 szt.
Pokrywa 1 szt.
Geowłóknina 100 g/m2  6 m2

Instrukcja Montażu

 

 oczyszczalnie

Technologia

Oczyszczalnia ścieków z modułami IN-DRÄN składa się z osadnika gnilnego oraz pojedynczej rury rozsączającej ułożonej na modułach IN-DRÄN.
Moduł IN-DRÄN zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Jego specyficzna konstrukcja powoduje, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy, kiedy następuje spiętrzanie ścieków. Pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są blokowane, a rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma bardzo pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania. W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są również bakterie chorobotwórcze.
Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być nawet 8-krotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej.
Moduł IN-DRÄN posiada wymiary: 0,2x0,6x1,25 m (wys. x szer. x dł.).
Moduły układane są w rzędzie, jeden za drugim z rurą rozsączającą umieszczoną na ich powierzchni. Moduły oraz rura przykrywane są geowłókniną, a następnie zasypywane gruntem rodzimym.

System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów.
Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie.

 

 Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z modułami IN-DRÄN:

• BARDZO MAŁA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
• POJEDYNCZY DRENAŻ DO MAX. 15 M
• NA KAŻDE WARUNKI GRUNTOWE – WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH, GRUNTY BARDZO SŁABO PRZEPUSZCZALNE
• BARDZO NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
• BEZOBSŁUGOWE
• BEZ KONIECZNOŚCI STOSOWANIA BIOAKTYWATORÓW
• OSADNIK GNILNY BEZ WYMIENNYCH FILTRÓW
• OSADNIK GNILNY O BARDZO WYTRZYMAŁEJ KONSTRUKCJI – NIE WYMAGA POSADOWIENIA NA FUNDAMENCIE
• BARDZO DOBRE WYNIKI OCZYSZCZANIA
• W PROCESIE OCZYSZCZANIA CHOROBOTWÓRCZE BAKTERIE ZOSTAJĄ ZNISZCZONE